ÚVOD2018-09-11T08:54:43+00:00

DOMINANT CZ
JE ORIGINÁLNÍ PROGRAM ŠLECHTĚNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ
NOSNÉHO TYPU SLEPIC

Na úrovni rodičovských chovů se u všech programů uplatňuje autosexing ke snadnému rozlišení jednodenních slepiček a kohoutků.

U všech programů trvale dosahujeme flexibility a robustnosti a proto nacházejí uplatnění v nejrůznějších podmínkách ustájení, výživy a
technologie chovu finálních nosnic.

Již více něž 20 let jsou naše programy využívány v samozásobitelských rodinných chovech, v ekologických chovech, ale i v extenzivních podmínkách výroby konzumních vajec ve více než 45 zemích na 4 kontinentech (Evropa, Asie, Afrika a Amerika).

Naše obchodní zastoupení nám pomáhají udržovat dlouhotrvající spolupráci v mnoha zemích

 • Bangladéš
 • Benelux a Skandinávie
 • Česká Republika
 • Egypt
 • Etiopie
 • Filipíny
 • Kanada
 • Kazachstán
 • Mexiko
 • Německo
 • Nigerie
 • Řecko
 • Rusko
 • Spojené Království
 • Uganda
 • Ukrajina
 • Vietnam
 • Západní Afrika
Kontaktujte nás