BÍLÁ SKOŘÁPKA

KLASICKÁ ČISTĚ BÍLÁ VEJCE PRODUKUJE POUZE JEDINÝ PROGRAM DOMINANT LEGHORN D 229, VZNIKAJÍCÍ KŘÍŽENÍM VÝCHOZÍCH LINIÍ PLEMENE LEGHORNKA BÍLÁ. NÁŠ PROGRAM JE VHODNÝ NEJEN DO INTENZIVNÍCH CHOVŮ (ZEJMÉNA V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH), ALE OSVĚDČUJE SE TAKÉ V EKOLOGICKÝCH A ZÁJMOVÝCH VÝBĚHOVÝCH DROBNOCHOVECH. PŘEDNOSTÍ TOHOTO PROGRAMU JE VYSOKÁ UŽITKOVOST – PŘES 320 VAJEC ZA 74 TÝDNŮ STÁŘÍ POTVRZENÁ I V TESTECH V MEZINÁRODNÍ TESTOVACÍ STANICI.