PROGRAMY

DOMINANT CZ NABÍZÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ FINÁLNÍCH HYBRIDŮ NEJEN V MNOHA ZÁKLADNÍCH BARVÁCH OPEŘENÍ, ALE TAKÉ S RŮZNOU BARVOU SKOŘÁPKY VAJEC. VŠECHNY PROGRAMY LZE PŘI LÍHNUTÍ ROZLIŠIT NA KOHOUTKY NEBO SLEPIČKY PODLE ROZDÍLNÉHO ZBARVENÍ CHMÝŘÍ JEDNODENNÍCH KUŘAT, NEBO PODLE ODLIŠNÉ RYCHLOSTI RŮSTU LETEK, KTERÉ JE POMALÉ U KOHOUTKŮ A RYCHLÉ U SLEPIČEK. V DALŠÍ ČÁSTI ŘADÍME PROGRAMY PODLE ZBARVENÍ SKOŘÁPKY VAJEC JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ.
Nahoru
Nahoru
Nahoru
Nahoru
Nahoru
Nahoru