DOMINANT HNĚDÝ D102 je klasický hybrid světle červené barvy peří, v minulosti využívaný i v intenzivních klecových chovech nejen v České republice, ale i například na Slovensku, Polsku a na Ukrajině. Dnes se uplatňuje především jako finální hybrid pro alternativní a domácí samozásobitelské chovy. Kohouti bývají využíváni k produkci tradičního vysoce chutného drůbežího masa.

Předností jsou vysoké parametry snášky nad 310 vajec, ověřené v klecových podmínkách mezinárodní testační stanice. Charakteristická je hnědá barva skořápky vajec. Červenohnědá barva peří je doplněna bílou barvou letek a ocasu.

Tento program je výsledkem křížení červené otcovské populace Rodajledky = RIR a mateřské bílé populace Rodajlendek = RIW. Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje colorsexing při využití alely S genu stříbrného/zlatého = Silver/gold „S/s“, kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu „S“ a je žlutý, kdežto jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní „s“ a je hnědá.