O NÁS

/O NÁS
O NÁS2018-09-11T08:54:40+00:00

DOMINANT CZ – šlechtění nosného typu slepic

Historie a tradice šlechtění nosného typu slepic v České republice sahá do roku 1928. První uzavřené linie nosných plemen slepic vznikly v tehdejší výzkumné stanici v roce 1955 a již tehdy byly šlechtěny podle světových trendů aplikace populační genetiky díky osobním kontaktům a obecně biologickému zaměření všech tří generací šlechtitelů, kteří s liniemi DOMINANT CZ pracovali.

Teprve až po roce 1989 bylo možné organizovat projekt, který zahájil export vlastních originálních šlechtitelských programů nosného typu slepic s názvem DOMINANT CZ na tuzemské i na světové trhy (Švýcarsko, Německo, Itálie, Polsko, Slovensko, Litva, Ukrajina, Bangladéš, Angola, Nigérie, Ekvádor atd.).

Aplikace špičkových metod

Snaha o zachování přizpůsobivosti ,adaptability a flexibility do nejrůznějších podmínek a typů chovů je naplňována testací výchozích linií a hybridů ve třech technologických úrovních chovů – individuální klece a klece pro tři nosnice s umělou inseminací slepic a boxy s roštovou podlahou pro skupiny 15 nosnic s jedním kohoutem.

Nejdůležitější a originální metodou posílení adaptability a flexibility do různých chovatelských podmínek je řízená záměna složení krmných směsí v každé další generaci výchozích linií a testací v rámci hybridizačního programu.

Ve vlastním šlechtitelském programu se snažíme o aplikaci nových základních vědeckých poznatků do praxe. Pro dosažení tohoto předpokladu jsme v kontaktu s univerzitami a výzkumnými ústavy v České republice. Dokumentuje to například dlouhodobá realizace eradikace viru aviární leukozy z výchozích linií, která byla zahájena v letech 1994 ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky v Praze. Dodnes každoročně vyšetřováním gs antigenu v bílku 3 vajec každé selektované nosnice udržujeme naše linie prosté viru aviární leukozy.

Šlechtitelský chov DOMINANT CZ

Vlastní uznaný šlechtitelský chov realizuje společnost Líheň Studenec,s.r.o. (z Koněšína, nedaleko Třebíče), která také líhne a dodává jednodenní kuřata a odchované kuřice pro odběratele v České republice a pro export.

RNDr.Milan Tyller, DOMINANT CZ pak zabezpečuje šlechtitelský proces a prodej jednodenních kuřat pro tuzemský a zahraniční trh.

Koordinuje také spolupráci zahraničních firem zabývajících se chovem rodičovských populací a líhnutím programů DOMINANT CZ a to nejen v zemích EU, ale i v Africe a Asii.

Maximální úsilí je věnováno dosažení optimálních podmínek pro odběratele programů DOMINANT CZ s ohledem na vzdálenost pro dopravu kuřat, aktuální zdravotní situaci a exportní možnosti v jednotlivých zemích.

Naším cílem je nabídnout odběratelům vysoce produktivní barevné programy podobné původním plemenům nosného typu slepic pro produkci konzumních vajec. Programy adaptované a flexibilní do různorodých chovatelských podmínek všech typů chovů včetně rodinných samozásobitelských chovů v České republice a v dalších zemích Evropy.

Tento typ drůbeže má předpoklad pro uplatnění v různých klimatických a sub-optimálních podmínkách v chovech v rozvojových a třetích zemí.

Video materiál