DOMINANT CZ – šlechtění drůbeže nosného typu a typu s kombinovanou užitkovostí

 

Historie a tradice šlechtění nosného typu slepic v České republice sahá do roku 1928. První uzavřené linie nosných plemen slepic vznikly v tehdejší výzkumné stanici v Dobřenicích v roce 1955 a již tehdy byly šlechtěny podle světových trendů aplikace populační genetiky díky osobním kontaktům a obecně biologickému zaměření všech tří generací šlechtitelů, kteří s liniemi DOMINANT CZ pracovali.

Teprve až po roce 1989 bylo možné organizovat projekt, který zahájil export vlastních originálních šlechtitelských programů nosného typu slepic s názvem DOMINANT CZ na tuzemské i na světové trhy (postupně Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Německo, Itálie, Slovinsko, Ukrajina, Bangladéš, Filipíny, Angola, Nigérie, Ekvádor, Kanada, Mexiko, Rusko, Pakistán, USA, Chile atd.).

Načítání…
Načítání…

Aplikace špičkových metod

 

Snaha o zachování přizpůsobivosti, adaptability a flexibility do nejrůznějších podmínek a typů chovů je naplňována testací výchozích linií a hybridů.  

Nejdůležitější a originální metodou posílení adaptability a flexibility do různých chovatelských podmínek je řízená záměna složení krmných směsí v každé další generaci.

Cílem je předejít závislosti našich linií na určitý jednostranný typ krmiva. Ve vlastním šlechtitelském programu se snažíme o aplikaci nových základních vědeckých poznatků do praxe.

Pro dosažení tohoto předpokladu jsme v kontaktu s univerzitami a výzkumnými ústavy v České republice.

Šlechtitelský chov DOMINANT CZ

 

Vlastní uznaný šlechtitelský chov realizuje společnost Líheň Studenec, s.r.o. (nedaleko Třebíče), která také líhne a dodává jednodenní kuřata a odchované kuřice pro odběratele v České republice a pro export.

RNDr. Milan Tyller, DOMINANT CZ  (jakožto oprávněná plemenářská organizace) pak zabezpečuje šlechtitelský proces a prodej jednodenních kuřat pro tuzemský a zahraniční trh.

Koordinuje také spolupráci zahraničních firem zabývajících se chovem rodičovských populací a líhnutím programů DOMINANT CZ a to nejen v zemích EU, ale i v Africe, Asii a Americe.

Maximální úsilí je věnováno dosažení optimálních podmínek pro odběratele programů DOMINANT CZ s ohledem na vzdálenost pro dopravu kuřat, aktuální zdravotní situaci a exportní možnosti v jednotlivých zemích.

Naším cílem je nabídnout odběratelům vysoce produktivní barevné programy podobné původním plemenům drůbeže pro produkci konzumních vajec a tradičního drůbežího masa. Programy adaptované a flexibilní do různorodých chovatelských podmínek jsou oblíbeny zejména v rodinných samozásobitelských chovech v České republice a v dalších zemích po celém světě.

Tento typ drůbeže má předpoklad také pro uplatnění v různých klimatických a sub-optimálních podmínkách v chovech v rozvojových a třetích zemí.

Načítání…
Nahoru

Přehled exportů

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

Nahoru