SLEPICE

SLEPICE2018-09-11T08:54:41+00:00

Slepice DOMINANT CZ je možné zařadit do kategorie středně těžkých plemen nosného typu drůbeže.

Na vytvoření dnešních moderních syntetických linií a jejich kříženců se podílely zejména komerčně uplatňované intenzivně šlechtěné linie Rodajlendek, Plymutek, Sussexek a Leghorn.

Pro název výchozích linií a hybridizačního programu je rozhodující zbarvení peří a barva skořápky vajec. Označení linií zkratkou vychází z u nás vžitého anglického názvu (stejně jako barevné linie) s uvedením čísla linie.

Současný genetický program DOMINANT CZ je tvořen základními osmi liniemi nosného typu slepic, které jsou zařazeny do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dle Rozhodnutí Mze ze dne 23.5. 2007 )

Linie nosného typu slepic

  • RIR 523 – (Rhode Island Red) Červená rodajlendka hnědovaječná
  • RIW 524 – (Rhode Island White) Bílá rodajlendka hnědovaječná
  • BLPR 594 – (Blue Plymouth Rock) Modrá plymutka hnědovaječná
  • BPR 901 – (Barred Plymouth Rock) Žíhaná plymutka hnědovaječná
  • SU 493- (Sussex) Sussexka bílá hnědovaječná
  • CoL 593- (Columbian Leghorn) Kolumbijsky zbarvená leghornka s bílou až krémovou barvou skořápky, cílově bělovaječná leghornka s kresbou sussexky bílé
  • BrL – (Brown Leghorn) Hnědá leghornka s bílou až krémovou barvou skořápky, cílově bělovaječná linie hnědé leghornky s kresbou koroptví nebo zlaté vlašky
  • NH – (New Hampshire) Hempšírka se světle hnědou barvou skořápky

Základních 8 linií je podle genetických markerů (podle projevu jednotlivých alel genů zodpovědných za zbarvení kůže, peří, zbarvení skořápky vajec a rychlost opeřování u jednodenních kuřat rozděleno do zhruba 20 sub-linií a do řady dalších novošlechtění.