NOSNICE

NOSNICE2018-09-11T08:54:40+00:00

Odchované kuřice pohlavně dospívají mezi 18 až 20 týdnem stáří v závislosti na podmínkách ustájení,výživy a zejména průběhu délky světelného dne v těchto týdnech stáří a stávají se z nich nosnice.

Hmotnosti a snáška nosnic

Cílová hmotnost mladých nosnic v 18.týdnu stáří je 1,4 až 1,6 kg a hmotnost kohoutů 1,9 až 2,1 kg.

Hmotnost dospělých nosnic je od 2,0 až do 2,5 kg a hmotnost kohoutů je 2,7 až 3,3 kg.

Snáška nosnic finálních hybridů DOMINANT CZ ve státním podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice za 74 týdnů stáří ve třech testech v letech 1999 až 2001 dosáhla u 4 programů ( D 102, D 109, D 959 a D 104) snášky v rozmezí 307 až 318 vajec při hmotnosti vajec od 57,6 g do 61,3 g, při konverzi 140 až 148 g krmiva a hmotnosti v 74 týdnech stáří od 2 do 2,4 kg.

Tyto informace vypovídají o vysokém genetickém potenciálu našich programů.

Interakce genotypu a prostředí

V našem šlechtitelském programu prakticky využíváme složky interakce genotypu a prostředí ze známého vzorce F = G + P + I (GP) , kde fenotypem F je užitkovost, G je genotyp, P je prostředí a I (GP) je interakce genotypu a prostředí.

Význam genotypu nosnice pro snášku je zhruba 40 %. Zbývajících 60 % výsledné snášky je závislé na faktorech prostředí jako je výživa, teplota, světelný režim v druhé polovině odchovu a zejména v období přípravy na snášku a při samotném roznášení. Dále pak zdravotní stav hejna a každé nosnice a jejich stáří.

Naše vlastní know-how předpokládá nabídnout chovatelům drůbeže alternativu nosných barevných programů k produkci vajec v sub-optimálních podmínkách chovatelského prostředí, kde z jakýchkoli příčin nemohou zabezpečit ideální krmnou dávku, vysokou úroveň technologie s konstantně danými a automaticky kontrolovanými podmínkami prostředí, které se využívají v současných intenzivních velkochovech.

Doporučená péče o nosnice

Základním doporučením pro sub-optimální extenzivní, samozásobitelské malochovy je zásada využívat nosnice do dvou let stáří, obnovovat hejno nejlépe od stejného dodavatele odchovaných kuřic se znalostí zdravotního stavu a používaného vakcinačního programu u nakoupených odchovaných kuřic.

Ustájit nosnice do zděného, zatepleného a před průvanem chráněného kurníku s dostatečným počtem snáškových hnízd (jedno pro každé 4 nosnice).

Průběžně jednou za měsíc dezinfikovat podlahu i hnízda nehašeným vápnem po průběžném odklizení trusu a vystlání kurníku i hnízd hoblinami nebo na krátko nařezanou slámou.

Dosáhnout, a případným přisvěcováním udržovat, i v zimních měsících 16 hodin světla v kurníku. Pro roznášení nosnic je optimální od 16.týdne do 24. týdne stáří nosnic každý týden navyšovat délku světelného dne od 8 hodin světla v odchovně po 16 hodin potřebných ve snášce.

Optimální pro nosnici je stabilní a neměnná dávka krmiva pokud možno konstantního a neměnného složení dle zkušeností a možností chovatele. Občasné přilepšování a náhlé změny krmení odlišným typem krmiva může vyvolat až fyziologický stres, pelichání, ozobávání nosnic a další negativní důsledky.

I v sub-optimálních podmínkách drobných chovů je potřeba přiblížit se optimálním požadavkům nosnic DOMINANT CZ detailně popsaným v technologickém postupu (je součástí dodávky).